CSi – d’Enner-Organisatioun vum Zesummen liewen

D‘CSi ass eng Enner-Organisatioun vun der CSV, wie z.Bsp d’CSJ, CSF, CSS oder och nach CSG. Die greissten Partei zu Letzebuerg, die all Member regroupeiert die nit onbedéngt Letzebuergësch schwätzen. Duerch dest enzelartëg Plattform senger Art, bidden mir all denen, die sech investieren wellen, onofhängig vun ihrer Nationalitäit, zur aktiven Teilnahm un letzebuergeschen politischen Dialog

“Wat mir machen mussen … ass e Wée ze fannen, fir eis Vielfalt ze feieren an eis Differenzen ze debateieren esou dat mir eis Gemeinschaften nit splécken.” (Hillary Clinton)

Eis Membren sin d’Fudament vun der Partei

Ärt Engagement kann den Ennerschëed machen. Als Member vun der CSi si Dir een Dëel enger staarker politischer Gemeinschaft, die drun schaffen d’Integratioun ze vereinfachen, wei och d’Solidaritéit an den Engagement vun all Kommunautéiten zu Letzebuerg.

D’CSi Membren kennen sech och an anner Strukturen vun der CSV engageieren.

D‘CSV wor die eischt politisch Partei zu Letzebuerg, eng Leisung zu elaboreieren fir nit-Letzebuerger an d’Partei ze schleißen. Dest Plattform ass eng Ergänzung zu allen anneren Lëschtungen an Aktivitéiten, die d’CSV ihre Membren unbid.

D‘CSi ass entschloss d’Presenz vun den nit-Letzebuerger Membren an den verschidden Entscheidungsstrukturen an Gremien vun der CSV ze stärken, indem Se ihr Membren an verschidden Projets oder Initiativen vun den verschidden Sektiounen, Enner-Organisatiounen oder Comitén vun der Partei mat abënd.

D’CSi, Heischpunkt vum Kulturaustausch.

Fir den kulturellen Austausch zweschen Letzebuerger an nit-Letzebuerger zu fördern, gedénkt d‘CSi verschidden Meiglechkëeten fir seng Membren op zemachen:

  • Treffen mat den Letzebuerger Verbänn an Associatiounen.
  • Visiten vun prizipalen Institutiounen vum Groußherzogtums, vun europäisch oder international
  • Organisatioun vun lokalen Debatten iwwer d‘Integration vun nit-Letzebuerger an der Letzebuerger Gesellschaft.
  • D’lokal Sektiounen hellefen an d’implikatioun vun den nit-Letzebuerger Membren ermutigen.
  • Wichteg Schlessel Gesprächspartner an Integratiounsproblemer gin.

D‘CSi ass eng ideal Plattform, fir un d‘politisch Liewen zu Letzebuerg ze bedëelegen an insbesondere well d‘CSi d’Kandidatueren vun den nit-Letzebuerger fir die nächst Geméngenwahlen fuederen an esou mat d’Partizipatioun erheigen.

Eis Membren sin d’Fundament vun eiser Partei